Hankkeen esittely

Tervetuloa BlackGreen -hankkeen verkkosivuille!

BlackGreen – Pohjois-Karjalan biohiiliohjelma tuottaa uutta ja jalostaa olemassa olevaa biohiilitietoa Pohjois-Karjalan ja Suomen biotaloussektorin käyttöön. Pohjois-Karjalasta on muodostumassa merkittävä modernin reaktiivisen hiilen tuotanto-, tuotekehitys- ja jatkojalostuskeskittymä. Tällä hankkeella tuotetaan tietoa tuotteista, markkinoista, valmistuksen prosesseista ja kestävyydestä sekä raaka-aineiden ja tuotteiden logistiikasta.

Hankkeen pääpartnerina toimii Luonnonvarakeskus ja hankkeen osatoteuttajia Itä-Suomen yliopisto, Business Joensuu ja Karelia-ammattikorkeakoulu kukin omiin vahvuuksiinsa nojautuen. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2020 – 31.10.2023. BlackGreen on Euroopan Unionin Aluekehitysrahaston ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton osarahoittama hanke.

Hankkeen tuloksia on koottu materiaalit -osioon.