Ajankohtaista

01.02.2022

Iiksenvaaralla tehdään maailmanluokan biotalousavauksia – Joensuu Biocoal Oy rakentaa torrefiointilaitoksen Savon Voima Oyj:n voimalaitoksen yhteyteen

BlackGreen -hanke haluaa onnitella Taaleri Oyj:tä ja muita sijoitusyhtiöitä Joensuu Biocoal Oy:n torrefioidun biomassan tuotantolaitoksen investoinnista! Pohjois-Karjala on eittämättä yksi maailman parhaita kohteita biohiili-investoinneille raaka-aineen saatavuuden, alihankintaketjujen sekä erityisesti vahvan tutkimus – ja tuotekehitysverkoston johdosta. BlackGreen -hanke oli osaltaan edistämässä investoinnin toteutumista.

Nyt ei ole kuitenkaan oikea aika hidastaa vauhtia vaan pikemminkin vaihtaa suuremmalle vaihteelle ja lisätä kierroksia entisestään. BlackGreen jatkaa edelleen biohiilen markkinoiden perkaamista, biohiilen laadunhallintaa sekä uusien korkean jalostusarvon tuotteiden kehittämistä ja pilotointia. Peltovesien suodatuspilotti ja Karelia Golfin greeni-pilotti muhivat hangen alla, suodatinprotoja valmistuu sisällä lämpimässä ja UEF:n laboratorioissa tutkijat porautuvat hiilen ytimeen.

Pohjois-Karjalan toimintaympäristö tukee poikkeuksellisella tavalla biohiilen tuotantoa, hyödyntämistä ja uusien hyödyntämiskohteiden tutkimusta liiketoiminnan tueksi. BlackGreen -hankkeen toimenpiteet ovat nyt entistäkin arvokkaampia ja toimintaympäristön edelleen tukemiseksi Pohjois-Karjalan Biohiiliohjelmalle onkin esitetty jo jatkotoiveita.

01.02.2022

Golfviheriön biohiili-injektion pilotointi

Golf-kenttien pinta- ja perustusrakenteissa on monia biohiilelle potentiaalisia sovelluskohteita. Kansainvälisesti kenttien kastelu kuluttaa runsaasti vettä ja toisaalta huuhtoo arvokkaita ravinteita juurivyöhykkeeltä. 

Karelia-Golfin kentälle Kontioniemeen, Joensuusta noin 20km pohjoiseen, on perustettu koealat joissa tutkitaan viheriön ilmastusreikiin injektoidun biohiilen vaikutusta ruohon kasvuolosuhteisiin. Koe perustettiin juuri ennen lumipeitteen saapumista Itäiseen Suomeen ja ensimmäisiä havaintoja päästään tekemään kasvukauden alussa.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena on selvittää millä tavoin biohiillen käyttö vaikuttaa kentän vesitalouteen. Pystyykö biohiili tasaamaan kuivan jakson haihdunnan vaikutusta pidentäen kasteluintervalleja tai vähentämään veden kulutusta. Toisaalta biohiilen kyky pidättää ravinteita maaperässä voi vähentää lannoitustarvetta samalla kun vedenkulutus vähenee. Viheriöllä käytetyn ruoholajikkeen, Rönsyröllin, elinvoimaisuutta mitataan spektrikameran tuottaman tiedon avulla ja pyritään havainnoimaan eroja koealojen kesken.

Kansainvälisesti ratkaisun soveltamispotentiaali on valtava. Lähes kaikki golf-kentät kärsivät ajoittaisen kuivuuden tuomista haasteista. Biohiilen avulla saadaan parhaassa tapauksessa pidettyä viheriöt pidempään pelikelpoisina pienemmällä kastelu- ja lannoitetarpeella. Tähän tuotetaan vastauksia Black Green -hankkeen avulla.

Kuvateksti: Biohiili-injektion kokeilu ja toteutus sekä perustetut koealat Karelia Golfin kentällä syksyllä 2021.

01.02.2022

Biohiilisuodatin pelto- ja metsätalousmaiden valumavesien hallinnassa

avinnepäästöt osana metsä- ja maatalouden valumavesiä  puhuttavat yhä enemmän. Biohiilen käytössä näiden peltomailta ja metsätalousmailta valuvien ravinnekuormitusten hallinnassa voi tarjota kustannustehokkaan ratkaisun.

Kuorinka -järven rannalla sijaitsevaan peltomaisemaan valmisteltiin alkutalvella koejärjestely jossa selvitetään biohiilisuodattimen käyttöä ravinnehuuhtoumien hallinnassa. Suodatinkokonaisuus toteutettiin valtaojaan jonka piirissä on metsätalousmaata noin 25 hehtaaria ja lisäksi peltoalaa noin 5 hehtaaria.

Kokeessa on tarkoituksena selvittää biohiilisuodattimen toimintaa todellisessa tilanteessa ja tarkastella suorituskyvyn muutoksia eri vuodenaikoina. Kokeen päättyessä meillä tulisi olla käsillä arvio ravinnepäästöjen vähentämispotentiaalista. Ojasysteemin virtaamaa yhdessä biohiilisuodattimen vedenläpäisevyyden kanssa mallinnettiin ennen toteutusta ja havaittiin että suodatin itsessään ei tule merkittävästi patoamaan ojaa. Suodattimen rakenne toteutettiin riittävän yksinkertaisesti ja edullisesti ajatellen laajempaa sovellettavuutta. Biohiilisukat ladottiin ison silmäkoon suursäkkiin joka on helposti nostettavissa ojasta traktorin etukuormaajalla. Suodattimen tukirakenne tehtiin aitatolppia käyttäen käsityökaluilla. Biohiilisuodattimen eteen tullaan sijoittamaan siiviläverkko jolla ehkäistään isomman palakoon kiintoaineen kulkeutuminen biohiilipatjaan. Tällä pyritään ehkäisemään biohiilisuodattimen tukkeutuminen. Keväällä suodattimen kokoa kasvatetaan ja tavoitellaan virtaussuunnassa 1m suodatinpatjaa.

Suodatusjärjestely pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman yksinkertaisena mutta tehokkaana. Mikäli suodatin osoittautuu tehokkaaksi, on tällaisella ratkaisulla valtava potentiaali osana metsä- ja maatalouden ravinnehuuhtoumien hallintaa. Black Green hankkeessa odotellaan jo syksyn tulossatoa mielenkiinnolla!

Kuvateksti: Biohiilisuodatinrakenteet valtaojassa

22.06.2021

Maatalouden vesiensuojelun biohiili-pilotin toteutus alkoi Liperissä

BlackGreen-hanke rakentaa biohiileen perustuvan vesiensuojelupilotin Liperiin kirkasvetisen Kuorinka-järven rannalle. Suunnittelu käynnistyi 10. kesäkuuta paikanpäällä. Pilotissa Jari Rouvisen maalle rakennetaan koejärjestely, jossa seurataan 5 peltohehtaarin ja 25 metsähehtaarin valumien pitoisuuksien muuttumista biohiilisuodattimessa ja sitä seuraavassa noin 50 metrin kasvullisessa biofiltterissä.

Kuvateksti: Pilotin paikkaa toteamassa Jari Rouvinen Liperistä, Simo Paukkunen Karelialta ja Timo Tahvanainen Business Joensuusta.